IK

İşe Alım Süreci

  • Her yıl başında planlanan kadro durumuna göre işe alım süreci yönetilmektedir. Açık olan pozsiyonlarımız için önelikli olarak iç adayların değerlendirilmesi yaklaşımımızla birlikte ihtiyaç doğrultusunda kariyer platformları kullanılarak dış adaylar da sürece dahil edilmektedir. Her zaman adayın ve şirketin beklentilerini doğru bir düzlemde eşleştirmek adına, çok aşamalı bir mülakat süreci gerçekleştirilmektedir. Yeni normalde mülakatlarımızı online görüşmeler şeklinde gerçekleştirsek de gerekli durumlarda her iki taraf için de tüm önlemleri alarak yüz yüze mülakatlar da gerçekleştirmekteyiz.
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat akabinde olumlu adaylar için Departman Müdürü ve/veya Direktörü ile 2. bir görüşme organize edilir.Olumlu olarak değerlendirilen adaylar Genel Müdür ile de son görüşmeyi yapabilmektedirler. Olumlu değerlendirilmiş olan adaylarımız için referans kontrolü, ücret teklifi ve işe alım süreci operasyonu başlatılmış olur.
  • İşe alınan adayımız, ilk gününden itibaren 2 aylık oryantasyon süreci ile birlikte Genveon ailesinin bir parçası olur.
  • Saha kadrolarımız için toplu işe alım gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle grup mülakatları akabinde, uygun adaylar ile tekli mülakatlar ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
  • Genveon ailesine katılacak aday ve/veya çalışanlarımızın cinsiyeti, din, dil, ırk, siyasi görüş gibi özel tercihleri, dahiliyet ve çeşitlilik stratejimiz dahilinde, hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. Kişinin işine olan özverisi ve motivasyonu başlıca kriterlerdendir.
  • Çalışanlarımızın şirkete bağlılığı ve çalışan kıdem yıllarının yüksek olması, İnsan Kaynakları olarak öncelikli hedeflerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda her yıl yenilikçi ve bağlılığı artırıcı projeler geliştirmekteyiz.