AR-GE ON

AR-GE ON

Beşeri tıbbi ilaç araştırma – geliştirme çalışmaları ile; tüm dünyada hastaların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlayacak etkin, emniyetli, hasta uyumunu sağlayan, inovatif ekonomik ürünler geliştirerek insan sağlığının hizmetine sunmayı her daim hedeflemekte ve bu kapsamda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ar-Ge departmanımız; analitik geliştirme laboratuvarı (Enstrümantal analiz laboratuvarları, yaş kimya laboratuvarları), ön formülasyon ve formülasyon laboratuvarı, pilot üretim ve stabilite alanlarından oluşmaktadır. Ar-Ge bölümümüzde görev alan proje ekiplerinde; bilimsel yetkinlikte araştırmacılar  yer almaktadır.  
Katı, yarı-katı ve likit dozaj formlarındaki ürünlerimiz kendi Ar-Ge laboratuvarımızda geliştirilmektedir. Patent tarama ve değerlendirme çalışmaları, etkin madde değerlendirme, analiz ve onay çalışmaları, formülasyon ve analitik metot geliştirme, laboratuvar ve pilot ölçekte üretimler, proses ve analitik metot validasyonları, ürün iyileştirme çalışmaları, yeni ürün stabilite çalışmaları, ruhsat dosyalarının CTD formatında hazırlanması çalışmaları  ulusal ve uluslararası yönetmelikler ve kılavuzlar çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği Uluslararası İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice - GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice - GLP) kurallarına uygun olarak yürütülmektedir.
Fikri ve sınai haklarımızın korunabilmesi için patent başvuruları yapılmaktadır.
Bu projelerin bir kısmı TÜBİTAK-TEYDEB Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürütülmektedir.